Användarvillkor för Finlands nationalopera och nationalbaletts mediebank

Press:
Bilderna i mediebanken som är tillgängliga för pressen kan fritt användas i samband med artiklar eller webbpublikationer som presenterar ett verk eller Finlands nationalopera och nationalbalett. Övrig användning överenskoms separat med Nationaloperans och nationalbalettens kommunikationsavdelning, This email is protected from a spam. You need javascript enabled in your browser to view it.. Användning av en bild eller överföring av en bild för kommersiella ändamål eller till en tredje part är förbjuden utan överenskommelse mellan fotografen eller innehavaren av rättigheterna till bilden.

Beskärning av bilder vid behov är tillåten, men övrig bildredigering är förbjuden. Finlands nationalopera eller Finlands nationalbalett samt fotografens namn ska alltid nämnas i samband med publicering av bilder.

Övriga användare:
Användning av bilder överenskoms separat för varje användare i samband med tilldelning av användarrättigheter.

Förvaring av användaruppgifter:
Användaruppgifterna förvaras i systemet i 5 år efter den sista inloggningen. Därefter raderas uppgifterna.

Dataskyddsbeskrivning (på finska)