Suomen kansallisoopperan ja -baletin mediapankin käyttöehdot

Lehdistö:
Lehdistölle avoimen mediapankin kuviin on vapaa käyttöoikeus teosta tai Suomen kansallisoopperaa ja -balettia esittelevän artikkelin tai verkkojulkaisun yhteydessä. Muusta käytöstä sovittava erikseen Kansallisoopperan ja -baletin viestinnän kanssa, This email is protected from a spam. You need javascript enabled in your browser to view it.. Kuvan käyttö tai siirto kaupallisiin tarkoituksiin tai kolmannelle osapuolelle on kielletty ilman sopimusta kuvaajan tai tämän oikeudenomistajan kanssa.

Kuvien rajaaminen tarvittaessa on sallittua, mutta niiden muu muokkaaminen on kielletty. Suomen kansallisoopperan tai Suomen kansallisbaletin sekä kuvaajan nimi on aina mainittava kuvia julkaistaessa.

Muut käyttäjät:
Kuvien käytöstä sovitaan erikseen käyttäjäkohtaisesti käyttöoikeuksien avaamisen yhteydessä.

Käyttäjätietojen säilyttäminen:
Käyttäjän tiedot säilytetään järjestelmässä 5 vuotta viimeisestä sisäänkirjautumisesta, jonka jälkeen hänen tietonsa poistetaan.

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista